Příspěvky klubu a online přihláška 2022/23

O výši příspěvku rozhodla Valná hromada klubu dne 11. 4. 2022. Je stanoven jako roční příspěvek na období příslušného školního roku. 

Pro školní rok 2022/23 je stanoven na 2 800,- Kč. Pro plavce I. (závodního) družstva se stanovuje na 4 000,- Kč..

Splatnost: 30. září 2022

Číslo účtu: 88 999 20 257/0100 – Komerční banka.

Variabilní symbol: 1

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení plavce

 

Jméno a příjmení dítěte
Rodné číslo
Státní občanství
Adresa trvalého bydliště
Zákonný zástupce I.
Adresa trvalého bydliště zákonného zástupce I.
E-mail ZZ I.
Telefonní číslo ZZ I.
Zákonný zástupce II.
Adresa trvalého bydliště zákonného zástupce II.
E-mail ZZ II.
Telefonní číslo ZZ II.