Příspěvky klubu a online přihláška 2023/24

O výši příspěvku rozhodla Valná hromada klubu dne 25. 4. 2024. Pro tento školní rok se tedy nemění! Je stanoven jako roční příspěvek na období příslušného školního roku. 

Pro školní rok 2024/25 je stanoven na 3 000,- Kč. Pro plavce I. (závodního) družstva se stanovuje na 5 000,- Kč. Počet tréninků je min. 70 hodin za školní rok = 35 týdnů  popř. 210 hodin závodního družstva..

Splatnost: 30. září 2024

Číslo účtu: 88 999 20 257/0100 – Komerční banka.

Variabilní symbol: 1

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení plavce

 

Jméno a příjmení dítěte
Rodné číslo
Státní občanství
Adresa trvalého bydliště
Zákonný zástupce I.
Adresa trvalého bydliště zákonného zástupce I.
E-mail ZZ I.
Telefonní číslo ZZ I.
Zákonný zástupce II.
Adresa trvalého bydliště zákonného zástupce II.
E-mail ZZ II.
Telefonní číslo ZZ II.